מה זה החזר נסיעות ולמי זה מתאים

החזר נסיעות הוא הסכום שאותו משלם המעסיק לעובד, כהחזר עבור הסכום שאותו מוציא העובד לצורך הנסיעות הקשורות למקום העבודה והכרוכות בו. למעשה, ישנם שני סוגים של החזר נסיעות: הסוג הראשון הוא החזר נסיעות של העובד שבוצעו על מנת להגיע למקום העבודה או לחזור ממנו הביתה, והסוג השני הוא החזר עבור תשלומים שהעובד ביצע עבור נסיעות במסגרת העבודה, במהלך שעות העבודה או בימים שאינם ימי העבודה הרגילים של העובד. כיצד מחושבים החזרי הנסיעות של העובד אל מקום העבודה וממנו? מה דינם של החזרי נסיעות בתוקף הסכמי עבודה, שהם גבוהים מהקבוע בחוק ובצו ההרחבה שקיים בנושא? מה המשמעות של החזרי הנסיעות מבחינת המיסוי? להלן התשובות.

 

כיצד מחושב החזר נסיעות של העובד

החזר נסיעות של העובד מחושב בדרך כלל על פי עלות הנסיעות הקבועה ליום עבודה, כפול מספר הימים שבהם העובד מגיע לעבודה. נכון להיום, החזר הנסיעות היומי המרבי לעובד עומד על 22.60 ש"ח. זאת, בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית, שבמקרים רבים הוזילה באופן משמעותי את עלות הנסיעות לעובד. לחילופין, רשאי המעסיק להחזיר לעובד סכום שווה ערך לעלות של כרטיס חופשי חודשי, אם עלות הכרטיס כאמור נמוכה מהעלות עבור סך כל ימי העבודה של העובד. במקרים שבהם העובד עבר פחות ממחצית מימי העבודה האפשריים בחודש אחד, רשאי המעסיק לשלם לו החזר אך ורק עבור הנסיעות היומיות שביצע, כפול מספר ימי הנוכחות בעבודה בפועל.

אם מקום העבודה מאוגד במסגרת הסכמי עבודה, ואם בתוקף הסכמי העבודה החזרי הנסיעות הם גבוהים מאלה הקבועים בצו ההרחבה כאמור, יהיה זכאי העובד להחזרי נסיעות בהתאם למה שנקבע בהסכמי העבודה. זאת, על פי העיקרון הקובע שהסכמי עבודה יכולים לשפר תנאי העסקה, אבל לא להרע אותם מעבר למה שנקבע בחוק.

 

מוניות

 

החזרי נסיעות והמשמעות שלהם מבחינת המיסוי

על פי חוק, החזר נסיעות מהווה חלק אינטגראלי מהשכר של כל עובד שכיר. כיוון שכך, העובד משלם מס הכנסה בהתאם למדרגת המס שאליה הגיעה שכר הברוטו שלו. לצורך העניין, השכר כאמור כולל גם את החזרי הנסיעות. כיוון שכך, אפשר לומר שהעובד מקבל בחזרה לכאורה סכום נמוך יותר מזה שאותו הוא שילם בפועל עבור הנסיעות. מנגד, יש מעבידים המגלמים את ההחזר ומשלמים בעצמם את המס עבורו, כך שהעובד מקבל את ההחזר במלואו למשכורת.

עובד שבמסגרת שעות העבודה מבצע נסיעות הכרוכות בעבודתו, מקבל את ההחזר עליהן במלואו. ההחזר יכול להתבצע באמצעות קבלת החזר בפועל מהקופה הקטנה של העסק, או לחילופין באמצעות תשלום נסיעות גלובלי שהעובד מקבל למשכורת. במקרים שבהם העובד משתמש ברכב שלו, הוא יקבל החזר נסיעות על פי סיכום מראש עם המעסיק. באופן עקרוני, החזרי נסיעות נועדו למנוע פגיעה בשכרו של העובד בעקבות הוצאות הנסיעה, ובתנאי שההוצאות הללו נועדו לתת מענה לצרכים של העסק.

אולי תאהבו גם את:

חלל מעוצב
השילוש (הכמעט) קדוש

יודעים על מה לא דיברנו מזמן? על תאילנד. כן, גם אנחנו צחקנו עכשיו בקול רם. כי אם נצטרך לעשות בדיקה קטנה עכשיו, נגלה שאחת מכל

קרא עוד »